Programmet 15 november 2023

Onsdagen erbjuder 5 spännande programpunkter som finns presenterade på Swedish Dental Expo (invitepeople.com)

Mikael Zimmermann
Att förebygga, minimera och undvika kostsamma och negativa konsekvenser av bakteriella biofilmer. Mikrobiell biofilm, kvalitetsprodukter och spårbarhet.
Mikael Zimmermann 09:00 - 10:00

Mikrobiell biofilm, kvalitetsprodukter och spårbarhet. Bakteriella biofilmer är väsentlig vid fr.a. kroniska bakterieinfektioner, men kan också påverka och förstöra sofistikerade material och instrument: korrosion av metall är en viktig konsekvens. I biofilmen är bakterierna skyddade mot bland annat lokala immunologiska faktorer, antibiotika, rengöringskemikalier och desinfektionsmedel. Kvalitet och design av medicintekniska produkter och instrument är viktiga faktorer för att öka motståndskraften mot negativa effekter från bakteriella biofilm. I kliniken är logistik och noggrant underhåll av känsliga och sofistikerade kirurgiska instrument en av viktiga nycklar för att framgångsrikt förebygga, minimera och/eller bota infektionssjukdomar i munnen. Korrekt hantering av medicintekniska produkter är mycket kostnadseffektivt där val av rengörings-, desinfektions- och steriliseringsprocesser, tilldelad tid och personalens motivation är väsentligt. Det senaste europeiska regelverket ställer skärpta krav på kvalitetsdokumentation och spårbarhet i alla led från tillverkare till klinik. Vissa artiklar kan dock inte tillräckligt framgångsrikt processas på kliniken för att återanvändas på nästa patient. Egenskaper som hållfasthet, skärpa, precision och säkerhet kan påverkas.

Lars Svärd, Pelle Pettersson
Kvalitet i Tandvården – vad fan är det för något? Skärpt tillsyn och fler efterhandskontroller - hur skall vi göra rätt redan från början?
Lars Svärd, Pelle Pettersson 09:00 - 12:00

Dr. Lars Svärd:
- Vitala delar av lagar och regler som styr tandvården
- Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) tillsynsroll och HSAN:s roll
- Vilken kvalitet har svensk privattandvård? En analys av 136 ”fullmatade patientjournaler
- Utdrag från HSAN beslut där tandläkaren brustit i sin yrkesgärning
- Guidelines för att göra rätt inom valda odontologiska områden

Dr. Pelle Pettersson:
- Den dokumentation som behövs för att få en total överblick av patienten så att korrekta diagnoser kan ställas och därmed att en  adekvat terapiplan kan tas fram
- Vad som skall ingå i en terapiplan gällande mer omfattande behandling och hur planen skall läggas upp och genomföras
- De tillstånds- och åtgärds-koder som ofta ingår i en komplett behandling av ett fall med mer omfattande behandlingsbehov

Jan-Michaél Hirsch
Ingen ska behöva dö av munhålecancer i onödan – Tandhygienister och allmäntandläkare blir nyckelspelare i kampen mot munhålecancer.
Bengt Hasséus, Christina Runow Stark, Jan-Michaél Hirsch, Joakim Lindblad, Kristina Edman, Ronak Sandy 10:30 - 12:00.

Vävnadsbiopsi är idag standardförfarandet vid diagnostik av potentiellt maligna munslemhinneförändringar (såsom erytroplakier, leukoplakier och verrukösa leukoplakier och till viss del erosiva och atrofiska lichen planus). Eftersom vi vet att ca 3,5% av orala leukoplakier utvecklas till skivepitelcancer årligen betyder det att patienter med dessa förändringar skall kontrolleras livslångt.

Christer Dahlin, Nicole Winitsky, Åsa Sjöholm
Den lilla tandluckan det stora problemet.
Christer Dahlin, Nicole Winitsky, Åsa Sjöholm 13:30 - 15:00

Enstaka tandförluster, framför allt i den estetiska zonen ställer stora krav på både tandläkare och tandtekniker. Ofta är det många faktorer att ta hänsyn till såsom till exempel patientens ålder samt extra- och intraoral anatomi i området. Under detta minisymposium kommer vikten av multidisciplinär terapiplaneringen, riskanalys och prognosbedömning att belysas. Fördelar och nackdelar med olika kirurgiska och protetiska behandlingsalternativ kommer att diskuteras.

Reza Mokthari
Visdomstanden - inte som andra tänder - Praktiska tips och nya rön inför visdomstandskirurgi.
Reza Mokthari 15:15 - 16:00

Föreläsningen vänder sig framförallt till kollegor som arbetar inom inom distriktstandvården. Föreläsningens innehåll är indikationer för visdomstandskirurgi, anatomi och hantering av komplikationer som kan uppstå samt tips om nya metoder och teknik som underlättar visdomstandskirurgi. 

Hämta din kostnadsfria entrébiljett till utställningen här »

Klicka här för att ta del av föreläsningsprogrammet och boka biljett »

Klicka här för att se lista över anmälda utställare »