Swedish Dental Expo föreläsningar

Under Swedish Dental Expo erbjuds ett kostnadseffektivt föreläsningsprogram under tre dagar med hög nationell och internationell kvalité med inriktning mot klinisk nytta på kliniken. Internationella och svenska talare planeras med programpunkter och innehåll riktade till alla yrkesgrupper.

Nio temaområden är planerade för föreläsningarna under Swedish Dental Expo. Dessa är:
1. Prevention, hygien.
2. T
illsyn och kontroller.
3. Dentoalveolär kirurgi.
4. Fyllningar och fasader.
5. Endodonti och ortodonti.
6. Implantatburen och tandburen protetik.
7. Tandteknik (arrangeras i samarbete med Sveriges Tandteknikerförbund den 17 november)
8. Kirurgi och protetik.
9. Forskning.

Vid sidan av det ordinarie programmet kommer det även genomföras en tandsköterskedag.

Varför ska ni anmäla er till föreläsningsprogrammet i samband med Swedish Dental Expo
1. Ett tydligt kliniskt programfokus.
2. Riktat till allmäntandvården.
3. För hela tandvårdsteamet.
4. Till en mycket rimlig kostnad.


Boka tidigt erbjudande

Ta del av vårt boka-tidigt-erbjudande: 500 kr/dag exkl. moms för bokningar före 15 september, därefter 1000 kr/dag. Utställningsbesök är kostnadsfritt.