Därför ska du besöka Swedental

Swedish Dental Expo 15-17 november 2023!

Varför du borde besöka Swedish Dental Expo

1. Geografiskt läge. Ett arrangemang i Stockholm är lätt att besöka och resa till. 
2. En heltäckande utställning 
3. Ett föreläsningsprogram med ett tydligt kliniskt programfokus
4. Ett föreläsningsprogram riktat till allmäntandvården
5. Ett föreläsningsprogram för hela tandvårdsteamet
6. Ett föreläsningsprogram till en mycket rimlig kostnad