Programmet 16 november 2023

Torsdagen erbjuder 8 spännande programpunkter som finns presenterade på Swedish Dental Expo (invitepeople.com). Bland dessa finns ett antal programpunkter som är speciellt inriktade mot tandsköterskor.        

Andreas Storvik, Mobin Fakhary
Invisalign- Hur, när, varför?
Andreas Storvik, Mobin Fakhary 09:00 - 09:45

Hur kan Invisalign (clear aligner ortodonti) hjälpa oss att förbättra resultatet och kvaliteten på våra behandlingar? I vilka fall funkar det som bäst och varför? Dessa frågor och många fler kommer att besvaras under denna föreläsning med fokus på klinisk applicering.

Annika Lüttschwager, Hannah Sjöholm
Kirurgi & protetik- hand i hand, hur, när och varför!
Annika Lüttschwager, Hannah Sjöholm 09:00 - 11:45

Vi delar med oss av våra erfarenheter från våra respektive områden, kirurgi & protetik och hur vi samarbetar. Riktar sig både till de som redan jobbar inom områdena eller om man bara är nyfiken.

Lars Ramsköld
Endodonti i förvandling – från bakteriejakt till habitatkontroll, reflektioner från en nischtandläkare.
Lars Ramsköld 10:00 - 10:45

Endodontin har utvecklats till ett precisionsarbete där nästan ingenting är omöjligt. Idag går det att hitta alla kanaler, även i till synes totaloblitererade tänder. Tänder med perforationer kan räddas, avbrutna filar och ”omöjliga” stift kan tas bort, och de flesta rotsprickor kan diagnosticeras. Rensning med reciproka system och biokeramiska sealers har både förbättrat och underlättat arbetet. 

Nayroz Ockell Lemér
Ortodonti som verktyg för bättre estetik och funktion.
Nayroz Ockell Lemér 11:00 - 11:45

Idag är estetiska behandlingar mycket populära inom tandvården. I en tid där Hollywood smiles  är superheta så vill jag i stället inspirera dig till att använda ortodonti som verktyg för att både nå ett optimalt estetiskt och funktionellt resultat. Hur du kan lyssna på din patients estetiska krav och samtidigt utföra en minimalinvasiv-behandling m.h.a ortodonti. Jag vill även inspirera dig till att komma ihåg ortodontin innan protetik, efter avslutad parodontal behandling o.s.v.

Henrik Hjelte
Saker jag önskade att jag visste när jag började som tandläkare.
Henrik Hjelte 13:30 - 14:15

Hur man lyckas att bedöva en underkäksmolar, hur lyckas man med kontaktpunkten, hur väljer man vilket material man ska använda och hur får man med sig patienten på behandlingsresan?Efter 13 år som tandläkare har det uppstått flera aha-upplevelser och jag delar med mig av dessa.

Karin Sjögren
Samverkan och motivation i tandvårdsteamet, det motiverande samtalet.
Karin Sjögren 13:30 - 14:30

En tankeväckande föreläsning med exempel från livet och kliniken. Karin är disputerad tandläkare, affärskommunikatör och utbildare i motiverande samtal. Du får under hennes föreläsning med dig tips och idéer att omsätta direkt i kliniken. Varför gör de inte som vi säger? - all denna tandtråd, alla dessa tandstickor som aldrig blir använda. Hur du kan vända på samtalet så att du väcker intresse - locka med morot istället för att hota med piska. Och går det ens? Välkommen till en inspirerande stund tillsammans.

Prof. Roland Frankenberger
Innovative adhesives & Intelligent Composites.
Prof. Roland Frankenberger 14:30 - 16:00

Den här föreläsningen är på engelska.
This seminar is held in english.

Resin composite restorations are daily business in almost every dental office in non-developing countries all over the world. Although you think you know everything already, new and interesting questions continue to show up during work. Often these are related to handling, efficacy, and economic approaches.This lecture covers the topics “adhesives” and “resin composites” in order to answer the most clinically relevant questions from brush (for adhesives) to brush (for polishing), and the master question is “how do I get the best possible result without tremendous effort?”

Johanna Ene, Victoria Sjödén
Tandsköterskans roll i tandvårdsteamet, vad får vi göra, vad kan vi göra, vad bör vi göra?
Johanna Ene, Victoria Sjöden 14:45 - 16:00

Vilken är tandsköterskans roll i framtidens tandvårdsteam, med tanke på delegation och arbetsfördelning, och var går gränserna för vad vi får och kan göra? Tillsammans med publik och noga utvalda gäster diskuterar vi var gränserna går för vår yrkesroll, och hur vi kan jobba smart och utvecklande utifrån det.

Hämta din kostnadsfria entrébiljett till utställningen här »

Klicka här för att ta del av föreläsningsprogrammet och boka biljett »

Klicka här för att se lista över anmälda utställare »