Blodad Tand Podcast - Nicole Winitsky

Under hela Swedish Dental Expo kommer det pågå spännande live-inspelningar på podcast-scenen. Här finns Nicole Winitsky från Blodad Tand Podcast som samtalar med olika intressanta gäster. Kom förbi och snacka odontologi – eller sitt bara och ta del av samtalen som pågår!

Podcast scenen A14:29

Onsdag 15 november

15.15-
Den lilla tandluckan det stora problemet.
Åsa Sjöholm och Christer Dahlin.

16.00-
Ingen ska behöva dö av munhålecancer i onödan.
Christina Runow Stark och Joakim Lindblad.


Torsdag 16 november

12.00-
Ortodonti som verktyg för bättre estetik och funktion.
Nayroz Ockell

16.15-
Innovative adhiesives och Intelligent Composites
Prof. Roland Frankenberger

Fredag 17 november

10.00-
Digital tandvård - en översikt av teknologin och dess fördelar.
Michael Braian

15.00-
Direct Resin in the Anterior Dentition: The ABC of approaching the Complex Case.
Dr Jason Smithson


Om Blodad Tand podcast

Sveriges första odontologiska intervjupodcast skapad av och med Nicole Winitsky, övertandläkare i protetik vid Folktandvården Eastmaninstitutet i Stockholm och doktorand vid Karolinska institutet.

Blodad Tands syfte är att på ett lättillgängligt sätt sprida odontologisk kunskap till så många som möjligt inom den odontologiska världen. Den riktar sig till alla yrkeskategorier och branschfolk inom tandvården.


Genom digitalt lärande ämnar podcasten bidra till fortbildning samt väcka intresse till fördjupning inom de ämnesområden som diskuteras. Podcastformatet ger möjlighet att vid valfritt tillfälle, utan kostnad kunna lyssna till samtal med experter inom olika områden.


Vi hoppas att detta skall ge lyssnarna ideer till förbättring och utveckling i sin odontologiska vardag.

Lyssna på avsnitten här »