DAB Dental AB

Staffan Fryklöf, Sales Manager

Varför är du och ditt företag/varumärke med på Swedish Dental Expo 2023?
Vi vill knyta tandvårdens utförare närma oss. Visa bredden på vårt koncept och vår spetskompetens. 120 år i tandvårdens tjänst.  

Varför är det viktigt med en mässa/mötesplats i Stockholm?
Stockholm är en naturlig knutpunkt där det är lätt att komma till. Transporter, hotell, faciliteter för separata kundmöten. En väl beprövad monterservice. Det är enkelt också för utländska utställare att hitta hit. Viktigt också för besökare att enkelt kunna komma till och från. En del besökare vill bara vara på mässan en dag för att inte tappa klinikintäkter. Då gäller det att ha bra kommunikationer vilket Stockholmsmässan har. 

Vad ser du/ni mest fram emot inför Swedish Dental Expo 2023?
Vi ser fram emot ett nytt fräscht vetenskapligt/kliniskt program som vänder sig till hela tandvårds och teknikerteamet.